Bốn câu đố tính toán đơn giản có thể khiến bạn rối trí

Cho bốn số 1, 1, 5, 8 và có quyền sử dụng thêm dấu cộng, trừ, nhân, chia, dấu ngoặc đơn, liệu bạn có tạo ra được một phép tính có kết quả bằng 10?

Câu 1: Với bốn số được cho dưới đây, hãy sử dụng thêm các dấu cộng, trừ, nhân, chia, dấu ngoặc đơn để tạo thành phép tính có kết quả bằng 10. (Việc sử dụng dấu nào và bao nhiêu lần là tuỳ bạn).

Bốn câu đố tính toán đơn giản có thể khiến bạn rối trí

>>Đáp án

Câu 2: Sắp xếp các số và ký hiệu Toán học dưới đây để được phép tính có kết quả bằng 3.

Bốn câu đố tính toán đơn giản có thể khiến bạn rối trí - 1

>>Đáp án

Câu 3: Sắp xếp các 12 số ở các ô trắng vào các ô màu để được bốn phép cộng đúng (mỗi số dùng một lần).

Bốn câu đố tính toán đơn giản có thể khiến bạn rối trí - 2

>>Đáp án

Câu 4: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Bốn câu đố tính toán đơn giản có thể khiến bạn rối trí - 3

Đáp án câu 4

Từ dòng đầu, bạn suy ra được A = 3.

Từ dòng thứ ba và bốn suy ra C = 6. Với A = 3, C = 6 thì B = -2 (thoả mãn dòng thứ hai).

Từ đó suy ra số cần điền là 3 x (-2) x 6 = -36.

Đáp án câu 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.