Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ mới

Theo quyết định vừa được UBND TP.Hà Nội ban hành, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, làm trưởng ban chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư…

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc kiện toàn ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TP.Hà Nội (Ban Chỉ đạo 06 thành phố).

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ mới
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm Trưởng ban Chỉ đạo 06 thành phố

GIA HÂN

Theo quyết định, Trưởng ban Chỉ đạo 06 thành phố là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó trưởng ban Chỉ đạo 06 thành phố là Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn và Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hà Minh Hải.

Ban Chỉ đạo 06 thành phố có 20 ủy viên, gồm: Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Hải Trung, Chánh Văn phòng UBND thành phố Trương Việt Dũng, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn, Phó giám đốc phụ trách Sở TT-TT Nguyễn Việt Hùng…

Ban Chỉ đạo 06 thành phố có nhiệm vụ: chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg trên địa bàn Hà Nội; xây dựng nội dung, chương trình công tác triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TP.Hà Nội, phù hợp các điều kiện và quy định pháp luật trong từng giai đoạn.

Công an thành phố là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 06 thành phố, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với văn phòng UBND thành phố và các sở, ban, ngành, tham mưu Ban Chỉ đạo 06 thành phố triển khai các nội dung, nhiệm vụ cụ thể của Đề án 06; định kỳ hàng tháng tổng hợp, sơ kết, tổng kết, báo cáo tình hình kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *