FPT Online chi 370 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 200%

Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, mã FOC) sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền tỷ lệ 200% vào ngày 29/4.

Ngày 14/4, FPT Online sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 200%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 20.000 đồng. Thời gian thanh toán là ngày 29/4.

Như vậy, với 18,47 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online sẽ chi khoảng 370 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trên thị trường, cổ phiếu FOC đã tăng 41% kể từ đầu năm 2021 đến nay, hiện giao dịch quanh mức 155.000 đồng/cổ phiếu.

Lưu bản nháp tự động

Diễn biến giá cổ phiếu FOC từ đầu năm.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức chiều 23/3 quyết định chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020, mỗi cổ phiếu nhận 20.000 đồng.

Năm 2020, doanh thu thuần của FPT Online đạt gần 600 tỷ, với lợi nhuận trước thuế hơn 255,5 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) đạt hơn 42%. Năm 2021, các cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu 700 tỷ đồng, tăng gần 17%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 310 tỷ đồng, tăng 21%.

Với kế hoạch này, tỷ lệ cổ tức trong năm 2021 không thấp hơn 50%. Trước đó, năm 2018, FPT Online trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 130%. Năm 2019 là 150% bằng tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.