Viettel

<style scoped>
@media (min-width: 767px) {
.custom-title {
margin-bottom: 30px;position: relative
}
.custom-viewall {
margin-bottom: 10px;
position: absolute;
top: 0;
right: 15px;
}
}
</style>
<!doctype html>
<html lang=”vi“>
<meta name=”theme-colorcontent=”#EE0033” />
<head>
<script async src=”//vietteltelecomprod.api.useinsider.com/ins.js?id=10005297“></script>
<meta charset=”UTF-8“>
<meta name=”viewport
content=”width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0“>
<meta http-equiv=”X-UA-Compatiblecontent=”ie=edge“>
<meta name=”theme-colorcontent=”#EE0033“>
<meta name=”csrf-tokencontent=”hI8TFEZ9A3Fls7TZ5IQAuM9tgokoh1cn2ST3ND60“>
<meta name=”facebook-domain-verificationcontent=”0rfsqcae0k0m3m2ydjbtdma9nfv1ba” />
<meta name=”google-site-verificationcontent=”dGUWCDcSCVz_gizwk_I8DLqDaLix0uQhp-PKdF_qOVc“/>
<title>Cổng thông tin chính thức dịch vụ Di động, Internet, Truyền hình Viettel</title>
<meta name=”descriptioncontent=”Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác mọi Dịch vụ, Khuyến mại của Viettel Telecom. Đăng nhập để tận hưởng thế giới Ưu đãi & dịch vụ Chăm sóc khách hàng tốt nhất“>
<meta name=”keywordscontent=”Viettel, Viettel Telecom,my viettel, Khuyến mại nạp thẻ, data, 3G, 4G, 5G, nạp tiền điện thoại, sim số đẹp, gói cước di động, cửa hàng Viettel, tổng đài Viettel, chăm sóc khách hàng Viettel“>
<meta name=”og:urlcontent=”http://viettel.vn“>
<meta name=”og:site_namecontent=”Cổng thông tin chính thức về dịch vụ của Viettel Telecom“>
<meta name=”dc.titlecontent=”Cổng thông tin chính thức dịch vụ Di động, Internet, Truyền hình Viettel“>
<meta name=”dc.keywordscontent=”Viettel, Viettel Telecom,my viettel, Khuyến mại nạp thẻ, data, 3G, 4G, 5G, nạp tiền điện thoại, sim số đẹp, gói cước di động, cửa hàng Viettel, tổng đài Viettel, chăm sóc khách hàng Viettel“>
<meta name=”news_keywordscontent=”Viettel, Viettel Telecom,my viettel, Khuyến mại nạp thẻ, data, 3G, 4G, 5G, nạp tiền điện thoại, sim số đẹp, gói cước di động, cửa hàng Viettel, tổng đài Viettel, chăm sóc khách hàng Viettel“>
<meta name=”og:titlecontent=”Cổng thông tin chính thức dịch vụ Di động, Internet, Truyền hình Viettel“>
<meta name=”og:descriptioncontent=”Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác mọi Dịch vụ, Khuyến mại của Viettel Telecom. Đăng nhập để tận hưởng thế giới Ưu đãi & dịch vụ Chăm sóc khách hàng tốt nhất“>
<meta name=”og:imagecontent=”https://viettel.vn/images/telecom.jpg“>
<meta name=”theme-colorcontent=”#EE0033” />
<link href=”https://viettel.vn/fonts/roboto.cssrel=”stylesheet“>
<link href=”https://viettel.vn/fonts/montserrat.cssrel=”stylesheet“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/style-icon.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/fonts/iconfont/iconfont.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/owl.carousel.min.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/animate.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/jquery.modal.min.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/tab.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/styles.css“>
<link rel=”iconhref=”https://viettel.vn/images/favicon.pngtype=”image/gifsizes=”16×16“>
<link rel=”manifesthref=”https://viettel.vn/js/manifest.json“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/common-footer/style-common.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/home/search-home-mobile.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/home/styles.css“>
<link rel=preload>
<link rel=”canonicalhref=”https://vietteltelecom.vn“>
<link rel=”manifesthref=”https://viettel.vn/manifest.json“>
<link rel=”apple-touch-iconhref=”https://viettel.vn/images/logo.png“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/home/viettelportal-mobile.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/styles-v2.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/style-5.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/custom.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/display.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/ssv1/fix-async.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/export-bill/modal-export-bill.css“>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/ssv1/custom-menu.css“>
<style>
.has-sub {
position: relative;
}
.has-sub .current {
display: -webkit-box;
display: -webkit-flex;
display: -ms-flexbox;
display: flex;
-webkit-box-align: center;
-webkit-align-items: center;
-ms-flex-align: center;
align-items: center;
padding: 0 10px;
cursor: pointer;
}
.has-sub .current span {
color: #576C8A;
display: -webkit-box;
display: -webkit-flex;
display: -ms-flexbox;
display: flex;
-webkit-box-align: center;
-webkit-align-items: center;
-ms-flex-align: center;
align-items: center;
}
.has-sub .current span i {
margin-right: 5px;
font-size: 12px;
}
.has-sub .icon-i-triangle {
margin-left: 5px;
font-size: 5px;
}
.has-sub.active .submenu {
display: block;
}
.has-sub .submenu {
background: #FFFFFF;
box-shadow: 4px 4px 16px rgba(0, 0, 0, 0.08);
border-radius: 6px;
color: #576C8A;
position: absolute;
min-width: 135px;
font-size: 14px;
top: 30px;
z-index: 100;
display: none;
}
.has-sub .submenu li {
margin-right: 0;
}
.has-sub .submenu li a {
display: block;
padding: 8px 10px;
}
.has-sub .submenu li a i {
font-size: 10px;
float: left;
margin-top: -1px;
}
@media only screen and (max-width: 1169px) and (min-width: 1024px) {
.has-sub li span {
font-size: 12px;
}
}
.has-sub span {
font-family: Roboto, sans-serif;
font-style: normal;
font-weight: normal;
font-size: 14px;
line-height: 16px;
text-align: center;
color: #576C8A;
}
.has-sub .submenu::before {
content: “”;
width: 15px;
height: 15px;
background: #FFFFFF;
box-shadow: 0px -16px 16px rgba(0, 0, 0, 0.08);
-webkit-transform: rotate(45deg);
-ms-transform: rotate(45deg);
transform: rotate(45deg);
position: absolute;
top: -7px;
right: 29px;
}
.has-sub .current:hover * {
color: #EE0033;
}
.logo-fotter {
margin-left: -20px !important;
}
.jquery-modal.blocker.current {
padding: 0 !important;
}
#popup a.close-modal {
display: none !important;
}
/* .row-top .content .blogo{
margin-right: 25px;
} */
</style>
<style>
#toast-login-wrap {
position: fixed;
inset: 0;
background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
z-index: 10000;
display: none;
}
.tl-content {
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
}
.tl-content p {
color: #fff;
background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
padding: 8px 12px;
border-radius: 4px;
}
</style>
<link
href=”https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i&display=swap&subset=latin-ext,vietnamese
rel=”stylesheet“>
<link
href=”https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:100,100i,200,200i,300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i&display=swap&subset=latin-ext
rel=”stylesheet“>
<link href=”https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100;400;700&display=swap
rel=”stylesheet“>
<script>(function (w, d, s, l, i) {
w[l] = w[l] || [];
w[l].push({
‘gtm.start’:
new Date().getTime(), event: ‘gtm.js’
});
var f = d.getElementsByTagName(s)[0],
j = d.createElement(s), dl = l != ‘dataLayer’ ? ‘&l=’ + l : ”;
j.async = true;
j.src =
‘https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’ + i + dl;
f.parentNode.insertBefore(j, f);
})(window, document, ‘script’, ‘dataLayer’, ‘GTM-NNDTTLW’);</script>
<script type=”application/ld+json“>
{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “Organization”,
“name”: “Viettel”,
“url”: “https://vietteltelecom.vn”,
“logo”: “https://vietteltelecom.vn/images/logo.png”,
“contactPoint”: {
“@type”: “ContactPoint”,
“telephone”: “1800 8098/198”,
“contactType”: “customer service”,
“contactOption”: “TollFree”,
“areaServed”: “VN”,
“availableLanguage”: “Vietnamese”
},
“sameAs”: [
“https://www.facebook.com/Vietteltelecom/”,
“https://www.youtube.com/channel/UCx87sdt7UUO23Uy-ST7IZ3w”,
“https://vietteltelecom.vn”
]
}
</script>
<script type=”application/ld+json“>
{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “LocalBusiness”,
“name”: “Viettel”,
“image”: “https://vietteltelecom.vn/images/logo.png”,
“@id”: “”,
“url”: “https://vietteltelecom.vn/”,
“telephone”: “1800 8098”,
“address”: {
“@type”: “PostalAddress”,
“streetAddress”: “Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình”,
“addressLocality”: “Hà Nội”,
“postalCode”: “100000”,
“addressCountry”: “VN”
},
“geo”: {
“@type”: “GeoCoordinates”,
“latitude”: 21.0297628,
“longitude”: 105.8270976
},
“openingHoursSpecification”: {
“@type”: “OpeningHoursSpecification”,
“dayOfWeek”: [
“Monday”,
“Tuesday”,
“Wednesday”,
“Thursday”,
“Friday”,
“Saturday”
],
“opens”: “06:30”,
“closes”: “11:30”
},
“sameAs”: [
“https://www.facebook.com/Vietteltelecom/”,
“https://www.youtube.com/channel/UCx87sdt7UUO23Uy-ST7IZ3w”
]
}
</script>
<script type=”application/ld+json“>
{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “WebSite”,
“url”: “https://vietteltelecom.vn”,
“potentialAction”: {
“@type”: “SearchAction”,
“target”: {
“@type”: “EntryPoint”,
“urlTemplate”: “https://vietteltelecom.vn/ket-qua-tim-kiem?key={search_term_string}”
},
“query-input”: “required name=search_term_string”
}
}
</script>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/style-ttc.css“>
</head>
<body class=”home “>
<noscript><iframe src=”https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NNDTTLW”
height=”0″ width=”0″ style=”display:none;visibility:hidden”></iframe></noscript>
<div class=”warpid=”app“>
<div class=”container“>
<header class=”header js-header“>
<div id=”row-topclass=”row-top“>
<div class=”content“>
<a href=”#class=”off-canvas-toggle“>
<img src=”https://viettel.vn/viettelshop/ic_navbar.svgalt=”logo vietteltelecom“/>
</a>
<div class=”blogostyle=””>
<a href=”https://viettel.vnclass=”logo“> <img src=”https://viettel.vn/images/logo_home_new.pngalt=”logo vietteltelecom“/> </a>
<a href=”https://viettel.vnclass=”logo_sp“> <img src=”https://viettel.vn/images/logo_home_new.pngalt=”logo viettel Telecom“/></a>
</div>
<ul class=”link-top“>
<li><a href=”https://viettel.vn/gioi-thieu-viettel“><i class=”icon-i-globe“></i>Giới thiệu Viettel</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/tin-tuc“><i class=”icon-i-newspaper“></i>Tin tức sự kiện</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/chat-luong-dich-vu/quan-ly-chat-luong-dich-vu“><i class=”icon-i-book“></i>Chất lượng dịch vụ</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/shop“><i class=”icon-store“></i>Viettel shop</a></li>
</ul>
<div class=”search top-search“>
<div class=”form-search“>
<div class=””>
<input id=”input_searchtype=”textvalue=”” placeholder=”Tìm kiếm” />
<button id=”button_searchclass=”btn-search-key-word“><i class=”icon-i-search“></i></button>
</div>
<div class=”history-search“>
<div class=”inner-search“>
<div class=”box-search“>
<p class=”title“>Từ khóa HOT</p>
<div id=”tag-searchclass=”tag-search“>
</div>
</div>
<div class=”box-search“>
<p class=”title“>Lịch sử tìm kiếm</p>
<ul id=”list-searchclass=”list-search“>
</ul>
</div>
<div class=”box-search“>
<div class=”delete-history“>
<a class=”btn btn-large cursor-pointerid=”delete_history_search“>Xóa lịch sử tìm kiếm</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<a onclick=”activeLogin()class=”status-userstyle=”right: 55px“>
<img src=”https://viettel.vn/viettelshop/ic-avt2.svgalt=”logo vietteltelecom“/>
</a>
<div class=”search-top visible-xs“>
<div class=”search-sp“>
<div class=”search-sp__icon“>
<img src=”https://viettel.vn/viettelshop/ic_search2.svgalt=”logo vietteltelecom“/>
</div>
<div class=”search-sp__result“>
<div class=”search-sp__inner“>
<div class=”search-sp__box“>
<div class=”search-sp__input“>
<input id=”input_search_mobiletype=”textplaceholder=”Nhập từ khóa” />
<button id=”button_search_mobileclass=”btn-search-key-word“><i class=”icon-i-search“></i></button>
</div>
<ul class=”search-sp__tag tag-search“>
<li id=”tag-search_mobileclass=”tag-search__item“>
</li>
</ul>
</div>
<div class=”search-sp__box“>
<p class=”search-sp__subtitle“>Lịch sử tìm kiếm</p>
<ul class=”search-sp__history history-search“>
<li>
<a id=”list-search_mobileclass=”history-search__link” ></a>
</li>
</ul>
</div>
<div class=”search-sp__box“>
<div class=”search-sp__button“>
<a id=”delete_history_search_mobileclass=”btn btn-largehref=”#“>Xóa lịch sử tìm kiếm</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=”row-menu bacgroud-header“>
<div class=”menu-pc“>
<div class=”boxmenu left“>
<ul>
<li>
<a href=”https://viettel.vn/di-dong” >Dịch vụ di động</a>
<span class=”show-sub“></span>
<ul class=”submenu“>
<li><a href=”https://viettel.vn/di-dong/goi-data“>Gói cước data</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/di-dong/goi-thoai-smsb-toast-login>Gói thoại/sms</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/di-dong/sim-so“>Mua sim số</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/chuyentrasau“>Chuyển sang trả sau</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/chuyenmanggiuso“>Chuyển mạng giữ số</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/di-dong/goi-cuoc“>Gói cước chính</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/di-dong/dich-vu-vas“>Dịch vụ GTGT</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/di-dong/dich-vu-quoc-te“>Dịch vụ quốc tế</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<a href=”https://viettel.vn/internet-truyenhinh“>Internet / Truyền hình</a>
<span class=”show-sub“></span>
<ul class=”submenu“>
<li><a href=”https://viettel.vn/internet-truyenhinh/toan-trinh“>Internet</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/internet-truyenhinh/truyen-hinh“>Truyền hình</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/internet-truyenhinh/combo“> Combo Internet – Truyền hình</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/internet-doanh-nghiep“> Internet doanh nghiệp</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<a rel=”noopener noreferrerhref=”https://viettel.vn/viettelplus“>Viettel++</a>
<span class=”show-sub“></span>
<ul class=”submenu“>
<li>
<a rel=”noopener noreferrerhref=”https://viettel.vn/viettelplus/gioi-thieu“>
Giới thiệu Viettel++
</a>
</li>
<li>
<a rel=”noopener noreferrerhref=”https://viettel.vn/viettelplus/trang-ca-nhan“>
Thông tin hội viên
</a>
</li>
<li>
<a rel=”noopener noreferrerhref=”https://viettel.vn/viettelplus/uu-dai“>
Ưu đãi chương trình
</a>
</li>
<li>
<a rel=”noopener noreferrerhref=”https://viettel.vn/tro-thanh-doi-tac“>
Trở thành đối tác Viettel++
</a>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<a href=”https://viettel.vn/dien-thoai“>Điện thoại</a>
<span class=”show-sub“></span>
<ul class=”submenu“>
<li><a href=”https://viettel.vn/dien-thoai“>Điện thoại</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/thiet-bi“>Thiết bị</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<a href=”https://viettel.vn/sme“>Dịch vụ doanh nghiệp</a>
<span class=”show-sub“></span>
<ul class=”submenu“>
<li>
<a href=”#“>Giải pháp CNTT</a>
<span class=”show-sub“></span>
<ul class=”submenu-lv-2“>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/viettel-ca“>Chữ ký số – ViettelCA</a></li>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/s-invoice“>Hóa đơn điện tử – SInvoice</a></li>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/vbhxh“>Kê khai Bảo hiểm Xã hội – vBHXH</a></li>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/v-contract“>Hợp đồng điện tử – vContract</a></li>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/v-object“>Lưu trữ đám mây – vObject</a></li>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/v-server“>Máy chủ ảo – vServer</a></li>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/v-ess“>Quản trị doanh nghiệp – vESS</a></li>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/v-mark“>Truy xuất nguồn gốc – vMark</a></li>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/v-marketing“>Wifi Marketing tại điểm – vMarketing</a></li>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/mysign“>Chữ ký số từ xa – MySign</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<a href=”#“>Giải pháp Viễn Thông</a>
<span class=”show-sub“></span>
<ul class=”submenu-lv-2“>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/voice-brand“>Cuộc gọi thương hiệu – Voice Brand</a></li>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/mcc“>Dịch vụ Tổng đài di động – mCC</a></li>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/v-contact“>Tổng đài thông minh – vContact</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<a href=”#“>Giải pháp IoT</a>
<span class=”show-sub“></span>
<ul class=”submenu-lv-2“>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/camera-nd“>Dịch vụ Camera Nghị định 10 – CameraND10</a></li>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/v-tracking“>Quản lý phương tiện vận tải – VTracking</a></li>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”/v-ceta“>Quản lý vận tải cho Doanh nghiệp – Ceta</a></li>
<li><a target=”_blankrel=”noopener noreferrerhref=”https://iot.viettel.vn/“>Quản lý kết nối M2M / IOT</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li class=”parent-col2“>
<a href=”https://viettel.vn/ho-tro-khach-hang“>Hỗ trợ khách hàng</a>
<span class=”show-sub“></span>
<ul class=”mega-menu submenu-right submenu submenu–2col“>
<li class=”sub col2“>
<div class=”sub-item“>
<ul class=”mega-sub“>
<li>
<a href=”https://viettel.vn/ho-tro/cau-hoi-thuong-gap“>Câu hỏi thường gặp</a>
</li>
<li>
<a href=”https://viettel.vn/video-huong-dan-cskh“>Video hướng dẫn</a>
</li>
<li>
<a href=”https://viettel.vn/cua-hang“>Tìm kiếm cửa hàng</a>
</li>
<li>
<a href=”https://viettel.vn/bao-hanh“>Tra cứu bảo hành</a>
</li>
<li>
<a href=”https://viettel.vn/tra-cuu-quang-caob-toast-login>Tra cứu đăng ký chặn quảng cáo</a>
</li>
</ul>
</div>
<div class=”sub-item“>
<ul class=”mega-sub“>
<li>
<a href=”https://www.facebook.com/messages/t/Vietteltelecomb-toast-login>Chat online với CSKH</a>
</li>
<li>
<a href=”https://viettel.vn/gop-y-san-pham-dich-vu“>Góp ý sản phẩm dịch vụ</a>
</li>
<li>
<a href=”https://www.facebook.com/groups/CSKH.Viettelb-toast-login>Cộng đồng Viettel giải đáp online</a>
</li>
<li>
<a href=”https://viettel.vn/tra-cuu-thong-tin-thue-bao“>Tra cứu chuẩn hóa theo NĐ49</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<a href=”https://viettel.vn/thong-tin-tai-khoanb-toast-login>My Viettel</a>
<span class=”show-sub“></span>
<ul class=”mega-menu submenu-right submenu submenu–3col“>
<li class=”sub col3” >
<div class=”sub-item“>
<h2>Quản lý cước</h2>
<ul class=”mega-sub“>
<li><a href=”https://viettel.vn/tra-cuoc” >Tra cứu cước</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/pay” >Thanh toán Online</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/hoadondientu” >Hoá đơn bán hàng</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/nap-tien-qua-tai-khoan-ngan-hang” >Thanh toán cước</a></li>
</ul>
</div>
<div class=”sub-item“>
<h2>Tiện ích</h2>
<ul class=”mega-sub“>
<li><a href=”https://viettel.vn/thong-tin-thue-bao” >Thông tin thuê bao</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/thong-tin-tai-khoan” >Dịch vụ đang sử dụng</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/chuan-hoa-thong-tin” >Chuẩn hoá thông tin</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/tra-cuu-the-cao” >Kiểm tra thông tin thẻ cào</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/tra-cuu-ma-don-hang” >Tra cứu đơn hàng</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/dang-ky-sim-so“>Hoàn thiện đơn hàng sim số</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/dang-ky-dich-vu-co-dinh” >Hoàn thiện đơn hàng Internet, Truyền hình</a></li>
</ul>
</div>
<div class=”sub-item“>
<h2>Lan toả</h2>
<ul class=”mega-sub“>
<li><a href=”https://viettel.vn/lan-toa?type=1b-toast-login>Lan tỏa cố định</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/lan-toa?type=2b-toast-login>Lan toả di động</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/lan-toa?type=3b-toast-login>Lan toả thanh toán cước</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/thong-tin-tai-khoan” >Khuyến mại dành cho bạn</a></li>
<li><a href=”https://viettel.vn/lan-toa?type=4b-toast-login>Dịch vụ doanh nghiệp</a></li>
</ul>
</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<div class=”login-register login-register-v5“>
<ul class=”not-login“>
<li class=”active“><a class=”button button–primary nowraponclick=”activeLogin()“>Đăng nhập</a></li>
<li><a class=”button button–normal button–register nowraponclick=”activeSignUp()“>Đăng ký</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class=”menu-sp“>
<div class=”menu-sp__inner“>
<div class=”menu-sp__top“>
</div>
<div class=”menu-sp__button“>
<a class=”btn button-text-red-moreonclick=”activeLogin()“>Đăng nhập</a>
<a class=”btn btn-blue button-login-bacgroudonclick=”activeSignUp()“>Đăng ký</a>
</div>
<div class=”menu-sp__content“>
<div class=”menu-sp__detail“>
<ul class=”menu-sp__list“>
<li class=”menu-sp__item“>
<span class=”menu-sp__link“>
<a href=”https://viettel.vn/di-dongclass=”menu-sp__text“>Dịch vụ di động</a>
<span class=”menu-sp__icon js-show-submenudata-target=”#service“>
<i class=”icon-i-next“></i>
</span>
</span>
</li>
<li class=”menu-sp__item“>
<span class=”menu-sp__link“>
<a href=”https://viettel.vn/internet-truyenhinhclass=”menu-sp__text“>Internet / Truyền hình</a>
<span class=”menu-sp__icon js-show-submenudata-target=”#internet“>
<i class=”icon-i-next“></i>
</span>
</span>
</li>
<li class=”menu-sp__item“>
<span class=”menu-sp__link“>
<a href=”https://viettel.vn/viettelplusclass=”menu-sp__text“>Viettel++</a>
<span class=”menu-sp__icon js-show-submenudata-target=”#viettel“>
<i class=”icon-i-next“></i>
</span>
</span>
</li>
<li class=”menu-sp__item“>
<span class=”menu-sp__link“>
<a href=”https://viettel.vn/dien-thoaiclass=”menu-sp__text“>Điện thoại</a>
<span class=”menu-sp__icon js-show-submenudata-target=”#phone_device“>
<i class=”icon-i-next“></i>
</span>
</span>
</li>
<li class=”menu-sp__item“>
<a class=”menu-sp__linkhref=”#“>
<span class=”menu-sp__text“>Hỗ trợ khách hàng</span>
<span class=”menu-sp__icon js-show-submenudata-target=”#support“>
<i class=”icon-i-next“></i>
</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sp__item“>
<span class=”menu-sp__link“>
<a href=”https://viettel.vn/thong-tin-tai-khoanclass=”menu-sp__textb-toast-login>My Viettel</a>
<span class=”menu-sp__icon js-show-submenudata-target=”#my-viettel“>
<i class=”icon-i-next“></i>
</span>
</span>
</li>
<li class=”menu-sp__item“>
<span class=”menu-sp__link“>
<a href=”https://viettel.vn/smeclass=”menu-sp__text“>Dịch vụ doanh nghiệp</a>
<span class=”menu-sp__icon js-show-submenudata-target=”#sme-business“>
<i class=”icon-i-next“></i>
</span>
</span>
</li>
</ul>
<ul class=”menu-sp__list“>
<li class=”menu-sp__item“>
<a class=”menu-sp__linkhref=”https://viettel.vn/gioi-thieu-viettel“>
<span class=”menu-sp__text“>Giới thiệu Viettel</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sp__item“>
<a class=”menu-sp__linkhref=”https://viettel.vn/tin-tuc“>
<span class=”menu-sp__text“>Tin tức sự kiện</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sp__item“>
<a class=”menu-sp__linkhref=”https://viettel.vn/dang-ky-thong-tin-khach-hang“>
<span class=”menu-sp__text“>Đăng ký thông tin</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sp__item“>
<a class=”menu-sp__linkhref=”https://viettel.vn/chuyenmanggiuso“>
<span class=”menu-sp__text“>Chuyển mạng giữ số</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sp__item“>
<a class=”menu-sp__linkhref=”https://viettel.vn/shop“>
<span class=”menu-sp__text“>Viettel shop</span>
</a>
</li>
</ul>
<ul class=”menu-sp__list“>
</ul>
</div>
<div class=”menu-sp__sub“>
<div id=”serviceclass=”menu-sub“>
<a class=”menu-sp__back js-close-submenu“>
<i class=”icon-i-prev“></i>
Quay lại
</a>
<div class=”menu-sub__list“>
<div class=”menu-sub__title change-tag-t6“>Dịch vụ di động</div>
<ul class=”menu-sub__child“>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/di-dong/goi-data“>
<span class=”menu-sub__text“>Gói cước data</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkb-toast-login href=”https://viettel.vn/di-dong/goi-thoai-sms“>
<span class=”menu-sub__text“>Gói thoại/sms</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/di-dong/sim-so“>
<span class=”menu-sub__text“>Mua sim số</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/chuyentrasau“>
<span class=”menu-sub__text“>Chuyển sang trả sau</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/chuyenmanggiuso“>
<span class=”menu-sub__text“>Chuyển mạng giữ số</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/di-dong/goi-cuoc“>
<span class=”menu-sub__text“>Gói cước chính</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/di-dong/dich-vu-vas“>
<span class=”menu-sub__text“>Dịch vụ GTGT</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/di-dong/dich-vu-quoc-te“>
<span class=”menu-sub__text“>Dịch vụ quốc tế</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id=”internetclass=”menu-sub“>
<a class=”menu-sp__back js-close-submenu“>
<i class=”icon-i-prev“></i>
Quay lại
</a>
<div class=”menu-sub__list“>
<div class=”menu-sub__title change-tag-t6“>Internet / Truyền hình</div>
<ul class=”menu-sub__child“>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/internet-truyenhinh/toan-trinh“>
<span class=”menu-sub__text“>Internet</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/internet-truyenhinh/truyen-hinh“>
<span class=”menu-sub__text“>Truyền hình</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/internet-truyenhinh/combo“>
<span class=”menu-sub__text“>Combo Internet – Truyền hình</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id=”viettelclass=”menu-sub“>
<a class=”menu-sp__back js-close-submenu“>
<i class=”icon-i-prev“></i>
Quay lại
</a>
<div class=”menu-sub__list“>
<div class=”menu-sub__title change-tag-t6“>Viettel++</div>
<ul class=”menu-sub__child“>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/viettelplus/gioi-thieu“>
<span class=”menu-sub__text“>Giới thiệu Viettel++</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/viettelplus/trang-ca-nhan“>
<span class=”menu-sub__text“>Thông tin hội viên</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/viettelplus/uu-dai“>
<span class=”menu-sub__text“>Ưu đãi chương trình</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linktarget=”_blankhref=”https://viettel.vn/tro-thanh-doi-tac“>
<span class=”menu-sub__text“>Trở thành đối tác Viettel++</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id=”applicationclass=”menu-sub“>
<a class=”menu-sp__back js-close-submenu“>
<i class=”icon-i-prev“></i>
Quay lại
</a>
<div class=”menu-sub__list“>
<div class=”menu-sub__title change-tag-t6“>Ứng dụng số</div>
<ul class=”menu-sub__child“>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/app1“>
<span class=”menu-sub__text“>My Viettel</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/ung-dung-so/5dmax/QXJ0aWNs15e05e791c3e2e“>
<span class=”menu-sub__text“>5Dmax</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/ung-dung-so/myclip/QXJ0aWNs15e070dedbf63a“>
<span class=”menu-sub__text“>My Clip</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/ung-dung-so/onme/QXJ0aWNs15e05e4e5d48c1“>
<span class=”menu-sub__text“>Onme</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id=”supportclass=”menu-sub“>
<a class=”menu-sp__back js-close-submenu“>
<i class=”icon-i-prev“></i>
Quay lại
</a>
<div class=”menu-sub__list“>
<div class=”menu-sub__title change-tag-t6“>Hỗ trợ khách hàng</div>
<ul class=”menu-sub__child“>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/ho-tro/cau-hoi-thuong-gap“>
<span class=”menu-sub__text” >Câu hỏi thường gặp</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/video-huong-dan-cskh“>
<span class=”menu-sub__text” >Video hướng dẫn</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/cua-hang“>
<span class=”menu-sub__text” >Tìm kiếm cửa hàng</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/bao-hanh“>
<span class=”menu-sub__text” >Tra cứu bảo hành</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkb-toast-login href=”https://viettel.vn/tra-cuu-quang-cao“>
<span class=”menu-sub__text“>Tra cứu đăng ký chặn quảng cáo</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://www.facebook.com/messages/t/Vietteltelecom“>
<span class=”menu-sub__text“>Chat online với CSKH</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/gop-y-san-pham-dich-vu“>
<span class=”menu-sub__text” >Góp ý sản phẩm dịch vụ</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://www.facebook.com/groups/CSKH.Viettel“>
<span class=”menu-sub__text“>Cộng đồng Viettel giải đáp online</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/tra-cuu-thong-tin-thue-bao“>
<span class=”menu-sub__text” >Tra cứu chuẩn hóa theo NĐ49</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id=”my-viettelclass=”menu-sub“>
<a class=”menu-sp__back js-close-submenu“>
<i class=”icon-i-prev“></i>
Quay lại
</a>
<div class=”menu-sub__list“>
<div class=”menu-sub__title change-tag-t6“>My Viettel</div>
<ul class=”menu-sub__child“>
<div class=”menu-sub__subtitle change-tag-t6“>Quản lý cước</div>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/tra-cuoc“>
<span class=”menu-sub__text“>Tra cứu cước</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/pay“>
<span class=”menu-sub__text“>Thanh toán Online</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/hoadondientu“>
<span class=”menu-sub__text“>Hoá đơn bán hàng</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/nap-tien-qua-tai-khoan-ngan-hang“>
<span class=”menu-sub__text“>Thanh toán cước</span>
</a>
</li>
</ul>
<ul class=”menu-sub__child“>
<div class=”menu-sub__subtitle change-tag-t6“>Tiện ích</div>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/thong-tin-thue-bao“>
<span class=”menu-sub__text“>Thông tin thuê bao</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/thong-tin-tai-khoan“>
<span class=”menu-sub__text“>Dịch vụ đang sử dụng</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/chuan-hoa-thong-tin“>
<span class=”menu-sub__text“>Chuẩn hoá thông tin</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/tra-cuu-the-cao“>
<span class=”menu-sub__text“>Kiểm tra thông tin thẻ cào</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/tra-cuu-ma-don-hang“>
<span class=”menu-sub__text“>Tra cứu đơn hàng</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/dang-ky-sim-so“>
<span class=”menu-sub__text“>Hoàn thiện đơn hàng sim số</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/dang-ky-dich-vu-co-dinh“>
<span class=”menu-sub__text“>Hoàn thiện đơn hàng Internet, Truyền hình</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/di-dong/san-uu-dai“>
<span class=”menu-sub__text“>Săn ưu đãi</span>
</a>
</li>
</ul>
<ul class=”menu-sub__child“>
<div class=”menu-sub__subtitle change-tag-t6“>Lan toả</div>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/lan-toa?type=1b-toast-login>
<span class=”menu-sub__text“>Lan tỏa cố định</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/lan-toa?type=2b-toast-login>
<span class=”menu-sub__text“>Lan toả di động</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/lan-toa?type=3b-toast-login>
<span class=”menu-sub__text“>Lan toả thanh toán cước</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/thong-tin-tai-khoan“>
<span class=”menu-sub__text“>Khuyến mại dành cho bạn</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/lan-toa?type=4b-toast-login>
<span class=”menu-sub__text“>Dịch vụ doanh nghiệp</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id=”sme-businessclass=”menu-sub“>
<a class=”menu-sp__back js-close-submenu“>
<i class=”icon-i-prev“></i>
Quay lại
</a>
<div class=”menu-sub__list“>
<div class=”menu-sub__title change-tag-t6“> Dịch vụ doanh nghiệp</div>
<ul class=”menu-sub__child“>
<li class=”menu-sp__item“>
<span class=”menu-sp__link“>
<a href=”https://viettel.vn/smeclass=”menu-sp__text“>Giải pháp CNTT</a>
<span class=”menu-sp__icon js-show-submenudata-target=”#sme-business-0“>
<i class=”icon-i-next“></i>
</span>
</span>
</li>
<li class=”menu-sp__item“>
<span class=”menu-sp__link“>
<a href=”https://viettel.vn/smeclass=”menu-sp__text“>Giải pháp Viễn Thông</a>
<span class=”menu-sp__icon js-show-submenudata-target=”#sme-business-1“>
<i class=”icon-i-next“></i>
</span>
</span>
</li>
<li class=”menu-sp__item“>
<span class=”menu-sp__link“>
<a href=”https://viettel.vn/smeclass=”menu-sp__text“>Giải pháp IoT</a>
<span class=”menu-sp__icon js-show-submenudata-target=”#sme-business-2“>
<i class=”icon-i-next“></i>
</span>
</span>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id=”sme-business-0class=”menu-sub” >
<a class=”menu-sp__back js-close-submenu-lv2data-target=”#sme-business-0“>
<i class=”icon-i-prev“></i>
Quay lại
</a>
<div class=”menu-sub__list“>
<div class=”menu-sub__title change-tag-t6“> Giải pháp CNTT</div>
<ul class=”menu-sub__child“>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/viettel-ca“>
<span class=”menu-sub__text“>Chữ ký số – ViettelCA</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/s-invoice“>
<span class=”menu-sub__text“>Hóa đơn điện tử – SInvoice</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/vbhxh“>
<span class=”menu-sub__text“>Kê khai Bảo hiểm Xã hội – vBHXH</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/v-contract“>
<span class=”menu-sub__text“>Hợp đồng điện tử – vContract</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/v-object“>
<span class=”menu-sub__text“>Lưu trữ đám mây – vObject</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/v-server“>
<span class=”menu-sub__text“>Máy chủ ảo – vServer</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/v-ess“>
<span class=”menu-sub__text“>Quản trị doanh nghiệp – vESS</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/v-mark“>
<span class=”menu-sub__text“>Truy xuất nguồn gốc – vMark</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/v-marketing“>
<span class=”menu-sub__text“>Wifi Marketing tại điểm – vMarketing</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/mysign“>
<span class=”menu-sub__text“>Chữ ký số từ xa – MySign</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id=”sme-business-1class=”menu-sub” >
<a class=”menu-sp__back js-close-submenu-lv2data-target=”#sme-business-1“>
<i class=”icon-i-prev“></i>
Quay lại
</a>
<div class=”menu-sub__list“>
<div class=”menu-sub__title change-tag-t6“> Giải pháp Viễn Thông</div>
<ul class=”menu-sub__child“>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/voice-brand“>
<span class=”menu-sub__text“>Cuộc gọi thương hiệu – Voice Brand</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/mcc“>
<span class=”menu-sub__text“>Dịch vụ Tổng đài di động – mCC</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/v-contact“>
<span class=”menu-sub__text“>Tổng đài thông minh – vContact</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id=”sme-business-2class=”menu-sub” >
<a class=”menu-sp__back js-close-submenu-lv2data-target=”#sme-business-2“>
<i class=”icon-i-prev“></i>
Quay lại
</a>
<div class=”menu-sub__list“>
<div class=”menu-sub__title change-tag-t6“> Giải pháp IoT</div>
<ul class=”menu-sub__child“>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/camera-nd“>
<span class=”menu-sub__text“>Dịch vụ Camera Nghị định 10 – CameraND10</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/v-tracking“>
<span class=”menu-sub__text“>Quản lý phương tiện vận tải – VTracking</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”/v-ceta“>
<span class=”menu-sub__text“>Quản lý vận tải cho Doanh nghiệp – Ceta</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://iot.viettel.vn/“>
<span class=”menu-sub__text“>Quản lý kết nối M2M / IOT</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id=”phone_deviceclass=”menu-sub“>
<a class=”menu-sp__back js-close-submenu“>
<i class=”icon-i-prev“></i>
Quay lại
</a>
<div class=”menu-sub__list“>
<div class=”menu-sub__title change-tag-t6“>Điện thoại</div>
<ul class=”menu-sub__child“>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/dien-thoai“>
<span class=”menu-sub__text“>Điện thoại</span>
</a>
</li>
<li class=”menu-sub__item“>
<a class=”menu-sub__linkhref=”https://viettel.vn/thiet-bi“>
<span class=”menu-sub__text“>Thiết bị</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</header>
<modal-common-error></modal-common-error>
<notify-error></notify-error>
<notify-success></notify-success>
<notify-error-acc></notify-error-acc>
<notify-success-acc></notify-success-acc>
<notify-success-new></notify-success-new>
<loading></loading>
<modal-un-register-pack-data></modal-un-register-pack-data>
<modal-ishare-detail></modal-ishare-detail>
<modal-forgot-password></modal-forgot-password>
<modal-transfer-money-success></modal-transfer-money-success>
<register-new :checkpass = “{&quot;weak_password_pattern&quot;:&quot;\/^[a-zA-Z0-9]{8,128}$\/&quot;,&quot;weak_password_description&quot;:&quot;M\u1eadt kh\u1ea9u t\u1eeb 8 k\u00fd t\u1ef1 tr\u1edf l\u00ean&quot;,&quot;strong_password_pattern&quot;:&quot;\/^.*(?=.{8,128})(?=.*\\d)(?=.*\\W+)(?![.\\n])(?=.*[a-zA-Z]).*$\/&quot;,&quot;strong_password_description&quot;:&quot;M\u1eadt kh\u1ea9u ph\u1ea3i t\u1eeb 8-128 k\u00fd t\u1ef1 bao g\u1ed3m ch\u1eef th\u01b0\u1eddng, ch\u1eef hoa, s\u1ed1 v\u00e0 k\u00fd t\u1ef1 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t&quot;,&quot;password_black_list&quot;:[&quot;123456&quot;,&quot;1234567&quot;,&quot;12345678&quot;,&quot;123456789&quot;,&quot;000000&quot;,&quot;111111&quot;,&quot;222222&quot;,&quot;333333&quot;,&quot;444444&quot;,&quot;555555&quot;,&quot;666666&quot;,&quot;777777&quot;,&quot;888888&quot;,&quot;999999&quot;,&quot;aaaaaa&quot;,&quot;qqqqqq&quot;,&quot;zzzzzz&quot;,&quot;111111a@&quot;,&quot;111111a@&quot;,&quot;111111@a&quot;,&quot;111111@a&quot;,&quot;123456a@&quot;,&quot;123456a@&quot;,&quot;123456@a&quot;,&quot;123456@a&quot;,&quot;admin@123&quot;,&quot;admin@1234&quot;,&quot;admin@2010&quot;,&quot;admin@2011&quot;,&quot;admin@2012&quot;,&quot;admin@2013&quot;,&quot;admin@2014&quot;,&quot;admin@2015&quot;,&quot;admin@2016&quot;,&quot;admin@2017&quot;,&quot;admin@123&quot;,&quot;admin@1234&quot;,&quot;admin@2010&quot;,&quot;admin@2011&quot;,&quot;admin@2012&quot;,&quot;admin@2013&quot;,&quot;admin@2014&quot;,&quot;admin@2015&quot;,&quot;admin@2016&quot;,&quot;admin@2017&quot;,&quot;viettel@123&quot;,&quot;viettel@1234&quot;,&quot;viettel@2010&quot;,&quot;viettel@2011&quot;,&quot;viettel@2012&quot;,&quot;viettel@2013&quot;,&quot;viettel@2014&quot;,&quot;viettel@2015&quot;,&quot;viettel@2016&quot;,&quot;viettel@2017&quot;,&quot;viettel@123&quot;,&quot;viettel@1234&quot;,&quot;viettel@2010&quot;,&quot;viettel@2011&quot;,&quot;viettel@2012&quot;,&quot;viettel@2013&quot;,&quot;viettel@2014&quot;,&quot;viettel@2015&quot;,&quot;viettel@2016&quot;,&quot;viettel@2017&quot;,&quot;password@123&quot;,&quot;password@1234&quot;,&quot;password@2010&quot;,&quot;password@2011&quot;,&quot;password@2012&quot;,&quot;password@2013&quot;,&quot;password@2014&quot;,&quot;password@2015&quot;,&quot;password@2016&quot;,&quot;password@2017&quot;,&quot;password@123&quot;,&quot;password@1234&quot;,&quot;password@2010&quot;,&quot;password@2011&quot;,&quot;password@2012&quot;,&quot;password@2013&quot;,&quot;password@2014&quot;,&quot;password@2015&quot;,&quot;password@2016&quot;,&quot;password@2017&quot;,&quot;passw0rda@&quot;,&quot;passw0rda@&quot;,&quot;passw0rd@123&quot;,&quot;passw0rd@1234&quot;,&quot;passw0rd@2010&quot;,&quot;passw0rd@2011&quot;,&quot;passw0rd@2012&quot;,&quot;passw0rd@2013&quot;,&quot;passw0rd@2014&quot;,&quot;passw0rd@2015&quot;,&quot;passw0rd@2016&quot;,&quot;passw0rd@2017&quot;,&quot;passw0rd@a&quot;,&quot;passw0rd@a&quot;,&quot;qwerty@123&quot;,&quot;qwerty@1234&quot;,&quot;qwerty@2010&quot;,&quot;qwerty@2011&quot;,&quot;qwerty@2012&quot;,&quot;qwerty@2013&quot;,&quot;qwerty@2014&quot;,&quot;qwerty@2015&quot;,&quot;qwerty@2016&quot;,&quot;qwerty@2017&quot;,&quot;abc123a@&quot;,&quot;abc123a@&quot;,&quot;abc123@123&quot;,&quot;abc123@1234&quot;,&quot;abc123@2010&quot;,&quot;abc123@2011&quot;,&quot;abc123@2012&quot;,&quot;abc123@2013&quot;,&quot;abc123@2014&quot;,&quot;abc123@2015&quot;,&quot;abc123@2016&quot;,&quot;abc123@2017&quot;,&quot;abc123@a&quot;,&quot;abc123@a&quot;,&quot;123123a@&quot;,&quot;123123a@&quot;,&quot;123123@a&quot;,&quot;123123@a&quot;,&quot;root@123&quot;,&quot;root@1234&quot;,&quot;root@2010&quot;,&quot;root@2011&quot;,&quot;root@2012&quot;,&quot;root@2013&quot;,&quot;root@2014&quot;,&quot;root@2015&quot;,&quot;root@2016&quot;,&quot;root@2017&quot;,&quot;root@123&quot;,&quot;root@1234&quot;,&quot;root@2010&quot;,&quot;root@2011&quot;,&quot;root@2012&quot;,&quot;root@2013&quot;,&quot;root@2014&quot;,&quot;root@2015&quot;,&quot;root@2016&quot;,&quot;root@2017&quot;,&quot;r00t@123&quot;,&quot;r00t@1234&quot;,&quot;r00t@2010&quot;,&quot;r00t@2011&quot;,&quot;r00t@2012&quot;,&quot;r00t@2013&quot;,&quot;r00t@2014&quot;,&quot;r00t@2015&quot;,&quot;r00t@2016&quot;,&quot;r00t@2017&quot;,&quot;r00t@123&quot;,&quot;r00t@1234&quot;,&quot;r00t@2010&quot;,&quot;r00t@2011&quot;,&quot;r00t@2012&quot;,&quot;r00t@2013&quot;,&quot;r00t@2014&quot;,&quot;r00t@2015&quot;,&quot;r00t@2016&quot;,&quot;r00t@2017&quot;,&quot;qazwsx@123&quot;,&quot;qazwsx@1234&quot;,&quot;qazwsx@2010&quot;,&quot;qazwsx@2011&quot;,&quot;qazwsx@2012&quot;,&quot;qazwsx@2013&quot;,&quot;qazwsx@2014&quot;,&quot;qazwsx@2015&quot;,&quot;qazwsx@2016&quot;,&quot;qazwsx@2017&quot;,&quot;123qwea@&quot;,&quot;123qwea@&quot;,&quot;123qwe@123&quot;,&quot;123qwe@1234&quot;,&quot;123qwe@2010&quot;,&quot;123qwe@2011&quot;,&quot;123qwe@2012&quot;,&quot;123qwe@2013&quot;,&quot;123qwe@2014&quot;,&quot;123qwe@2015&quot;,&quot;123qwe@2016&quot;,&quot;123qwe@2017&quot;,&quot;123qwe@a&quot;,&quot;123qwe@a&quot;,&quot;ngoclan@123&quot;],&quot;password_black_list_message&quot;:null,&quot;register_otp_pattern&quot;:&quot;([0-9]+) la ma xac thuc cua Quy khach khi Dang ky\/ Lay mat khau tren ung dung My Viettel. Chi tiet LH 18008098 \\(0d\\) hoac truy cap https:\/\/viettel.vn\/app.&quot;}“></register-new>
<forgot-pass :checkpass = “{&quot;weak_password_pattern&quot;:&quot;\/^[a-zA-Z0-9]{8,128}$\/&quot;,&quot;weak_password_description&quot;:&quot;M\u1eadt kh\u1ea9u t\u1eeb 8 k\u00fd t\u1ef1 tr\u1edf l\u00ean&quot;,&quot;strong_password_pattern&quot;:&quot;\/^.*(?=.{8,128})(?=.*\\d)(?=.*\\W+)(?![.\\n])(?=.*[a-zA-Z]).*$\/&quot;,&quot;strong_password_description&quot;:&quot;M\u1eadt kh\u1ea9u ph\u1ea3i t\u1eeb 8-128 k\u00fd t\u1ef1 bao g\u1ed3m ch\u1eef th\u01b0\u1eddng, ch\u1eef hoa, s\u1ed1 v\u00e0 k\u00fd t\u1ef1 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t&quot;,&quot;password_black_list&quot;:[&quot;123456&quot;,&quot;1234567&quot;,&quot;12345678&quot;,&quot;123456789&quot;,&quot;000000&quot;,&quot;111111&quot;,&quot;222222&quot;,&quot;333333&quot;,&quot;444444&quot;,&quot;555555&quot;,&quot;666666&quot;,&quot;777777&quot;,&quot;888888&quot;,&quot;999999&quot;,&quot;aaaaaa&quot;,&quot;qqqqqq&quot;,&quot;zzzzzz&quot;,&quot;111111a@&quot;,&quot;111111a@&quot;,&quot;111111@a&quot;,&quot;111111@a&quot;,&quot;123456a@&quot;,&quot;123456a@&quot;,&quot;123456@a&quot;,&quot;123456@a&quot;,&quot;admin@123&quot;,&quot;admin@1234&quot;,&quot;admin@2010&quot;,&quot;admin@2011&quot;,&quot;admin@2012&quot;,&quot;admin@2013&quot;,&quot;admin@2014&quot;,&quot;admin@2015&quot;,&quot;admin@2016&quot;,&quot;admin@2017&quot;,&quot;admin@123&quot;,&quot;admin@1234&quot;,&quot;admin@2010&quot;,&quot;admin@2011&quot;,&quot;admin@2012&quot;,&quot;admin@2013&quot;,&quot;admin@2014&quot;,&quot;admin@2015&quot;,&quot;admin@2016&quot;,&quot;admin@2017&quot;,&quot;viettel@123&quot;,&quot;viettel@1234&quot;,&quot;viettel@2010&quot;,&quot;viettel@2011&quot;,&quot;viettel@2012&quot;,&quot;viettel@2013&quot;,&quot;viettel@2014&quot;,&quot;viettel@2015&quot;,&quot;viettel@2016&quot;,&quot;viettel@2017&quot;,&quot;viettel@123&quot;,&quot;viettel@1234&quot;,&quot;viettel@2010&quot;,&quot;viettel@2011&quot;,&quot;viettel@2012&quot;,&quot;viettel@2013&quot;,&quot;viettel@2014&quot;,&quot;viettel@2015&quot;,&quot;viettel@2016&quot;,&quot;viettel@2017&quot;,&quot;password@123&quot;,&quot;password@1234&quot;,&quot;password@2010&quot;,&quot;password@2011&quot;,&quot;password@2012&quot;,&quot;password@2013&quot;,&quot;password@2014&quot;,&quot;password@2015&quot;,&quot;password@2016&quot;,&quot;password@2017&quot;,&quot;password@123&quot;,&quot;password@1234&quot;,&quot;password@2010&quot;,&quot;password@2011&quot;,&quot;password@2012&quot;,&quot;password@2013&quot;,&quot;password@2014&quot;,&quot;password@2015&quot;,&quot;password@2016&quot;,&quot;password@2017&quot;,&quot;passw0rda@&quot;,&quot;passw0rda@&quot;,&quot;passw0rd@123&quot;,&quot;passw0rd@1234&quot;,&quot;passw0rd@2010&quot;,&quot;passw0rd@2011&quot;,&quot;passw0rd@2012&quot;,&quot;passw0rd@2013&quot;,&quot;passw0rd@2014&quot;,&quot;passw0rd@2015&quot;,&quot;passw0rd@2016&quot;,&quot;passw0rd@2017&quot;,&quot;passw0rd@a&quot;,&quot;passw0rd@a&quot;,&quot;qwerty@123&quot;,&quot;qwerty@1234&quot;,&quot;qwerty@2010&quot;,&quot;qwerty@2011&quot;,&quot;qwerty@2012&quot;,&quot;qwerty@2013&quot;,&quot;qwerty@2014&quot;,&quot;qwerty@2015&quot;,&quot;qwerty@2016&quot;,&quot;qwerty@2017&quot;,&quot;abc123a@&quot;,&quot;abc123a@&quot;,&quot;abc123@123&quot;,&quot;abc123@1234&quot;,&quot;abc123@2010&quot;,&quot;abc123@2011&quot;,&quot;abc123@2012&quot;,&quot;abc123@2013&quot;,&quot;abc123@2014&quot;,&quot;abc123@2015&quot;,&quot;abc123@2016&quot;,&quot;abc123@2017&quot;,&quot;abc123@a&quot;,&quot;abc123@a&quot;,&quot;123123a@&quot;,&quot;123123a@&quot;,&quot;123123@a&quot;,&quot;123123@a&quot;,&quot;root@123&quot;,&quot;root@1234&quot;,&quot;root@2010&quot;,&quot;root@2011&quot;,&quot;root@2012&quot;,&quot;root@2013&quot;,&quot;root@2014&quot;,&quot;root@2015&quot;,&quot;root@2016&quot;,&quot;root@2017&quot;,&quot;root@123&quot;,&quot;root@1234&quot;,&quot;root@2010&quot;,&quot;root@2011&quot;,&quot;root@2012&quot;,&quot;root@2013&quot;,&quot;root@2014&quot;,&quot;root@2015&quot;,&quot;root@2016&quot;,&quot;root@2017&quot;,&quot;r00t@123&quot;,&quot;r00t@1234&quot;,&quot;r00t@2010&quot;,&quot;r00t@2011&quot;,&quot;r00t@2012&quot;,&quot;r00t@2013&quot;,&quot;r00t@2014&quot;,&quot;r00t@2015&quot;,&quot;r00t@2016&quot;,&quot;r00t@2017&quot;,&quot;r00t@123&quot;,&quot;r00t@1234&quot;,&quot;r00t@2010&quot;,&quot;r00t@2011&quot;,&quot;r00t@2012&quot;,&quot;r00t@2013&quot;,&quot;r00t@2014&quot;,&quot;r00t@2015&quot;,&quot;r00t@2016&quot;,&quot;r00t@2017&quot;,&quot;qazwsx@123&quot;,&quot;qazwsx@1234&quot;,&quot;qazwsx@2010&quot;,&quot;qazwsx@2011&quot;,&quot;qazwsx@2012&quot;,&quot;qazwsx@2013&quot;,&quot;qazwsx@2014&quot;,&quot;qazwsx@2015&quot;,&quot;qazwsx@2016&quot;,&quot;qazwsx@2017&quot;,&quot;123qwea@&quot;,&quot;123qwea@&quot;,&quot;123qwe@123&quot;,&quot;123qwe@1234&quot;,&quot;123qwe@2010&quot;,&quot;123qwe@2011&quot;,&quot;123qwe@2012&quot;,&quot;123qwe@2013&quot;,&quot;123qwe@2014&quot;,&quot;123qwe@2015&quot;,&quot;123qwe@2016&quot;,&quot;123qwe@2017&quot;,&quot;123qwe@a&quot;,&quot;123qwe@a&quot;,&quot;ngoclan@123&quot;],&quot;password_black_list_message&quot;:null,&quot;register_otp_pattern&quot;:&quot;([0-9]+) la ma xac thuc cua Quy khach khi Dang ky\/ Lay mat khau tren ung dung My Viettel. Chi tiet LH 18008098 \\(0d\\) hoac truy cap https:\/\/viettel.vn\/app.&quot;}“></forgot-pass>
<popup-login-new :checklogin = 1></popup-login-new>
<slide-show page-code=”topHomemobile-banner=”bannerMobileV4class=”clear-padding:is-mobile = “0“></slide-show>
<telecom-utilities></telecom-utilities>
<news-home-v2></news-home-v2>
<mobile-services-home :user=”[]:settingdata=”{&quot;search_hind_text&quot;:&quot;G\u00f3i cho gi\u1edbi tr\u1ebb&quot;,&quot;search_hind_link&quot;:&quot;https:\/\/gic.viettel.vn&quot;,&quot;search_num_day_history&quot;:&quot;1&quot;,&quot;search_time&quot;:&quot;3&quot;,&quot;flagGoogleCaptcha&quot;:&quot;1&quot;,&quot;enable_sim_ctt_nologin&quot;:&quot;1&quot;,&quot;search_sugget&quot;:[{&quot;name&quot;:&quot;\u0110\u1ed5i esim&quot;,&quot;deeplink&quot;:&quot;myviettel:\/\/change_esim&quot;},{&quot;name&quot;:&quot;Sim \u0111\u1eb9p&quot;,&quot;deeplink&quot;:&quot;myviettel:\/\/tat_ca_sim_so&quot;},{&quot;name&quot;:&quot;Si\u00eau V\u0169 Tr\u1ee5&quot;,&quot;deeplink&quot;:&quot;myviettel:\/\/play_gami?code=home&quot;},{&quot;name&quot;:&quot;Ti\u1ec7n \u00edch VAS&quot;,&quot;deeplink&quot;:&quot;myviettel:\/\/bao_cuoc_goi_nho_mca&quot;}],&quot;data_pack&quot;:{&quot;message_reg&quot;:&quot;&quot;,&quot;noti_addon&quot;:&quot;L\u01b0u l\u01b0\u1ee3ng c\u00f2n l\u1ea1i c\u1ee7a g\u00f3i c\u01b0\u1edbc s\u1ebd kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea3o l\u01b0u&quot;},&quot;landing_tourist&quot;:{&quot;disable_edit_field&quot;:&quot;1&quot;},&quot;settingMenuPackage&quot;:[{&quot;dataType&quot;:&quot;dataPack&quot;,&quot;route&quot;:&quot;data.packages&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Si\u00eau \u01b0u \u0111\u00e3i data&quot;,&quot;tabUsing&quot;:&quot;dynamic_code,data_new_2,addon_1&quot;},{&quot;dataType&quot;:&quot;promotionPack&quot;,&quot;route&quot;:&quot;danh-sach-thoai-sms.list&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Mi\u1ec5n ph\u00ed tho\u1ea1i&quot;,&quot;tabUsing&quot;:&quot;vtfree_1&quot;},{&quot;dataType&quot;:&quot;comboPack&quot;,&quot;route&quot;:&quot;sieu-uu-dai.list&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Si\u00eau \u01b0u \u0111\u00e3i tho\u1ea1i, data&quot;,&quot;tabUsing&quot;:&quot;vtfree_2&quot;}]}“></mobile-services-home>
<internet-pack></internet-pack>
<mobile-device-home></mobile-device-home>
<viettel-plus-v2></viettel-plus-v2>
<list-app></list-app>
<support></support>
<modal-reg-service-gtgt-payment-options></modal-reg-service-gtgt-payment-options>
<data-package-register-logged-in></data-package-register-logged-in>
<data-package-register-not-login></data-package-register-not-login>
<data-package-register-success-modal></data-package-register-success-modal>
<data-package-register-phone-verify-modal></data-package-register-phone-verify-modal>
<data-package-add-point-data></data-package-add-point-data>
<modal-survey></modal-survey>
<div class=”footer“>
<common-footer></common-footer>
</div>
</div>
<survey-sdk></survey-sdk>
<comp-sms-post-paid-button/>
<modal-checking-order></modal-checking-order>
<div id=”toast-login-wrap“>
<div class=”tl-content“>
<p>Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ…</p>
</div>
</div> </div>
<script type=”application/javascript“>
window.Laravel = {“csrfToken”:”hI8TFEZ9A3Fls7TZ5IQAuM9tgokoh1cn2ST3ND60″,”baseUrl”:”https:\/\/viettel.vn”,”serviceType”:””,”routes”:{“”:”{newLink}\/{otherLinks?}”,”du-lich.get”:”api\/get\/pack-data-du-lich”,”get.slider”:”api\/get\/slide-show”,”pack-data.get”:”api\/get\/pack-data”,”pack-data.get-v2″:”api\/get\/pack-data-home”,”pack-data-v3.get”:”api\/get\/pack-data-v3″,”pack-data.getPromotionDataMyvtV3″:”api\/getPromotionDataMyvtV3″,”pack-data-promotion.get”:”api\/get\/pack-promotion-data”,”get.product-pack-data”:”api\/get\/product-pack-data”,”get.slider-landin-tet”:”api\/wGetSlideShow-landing-tet”,”pack-data.data_shop”:”api\/shop\/pack-data”,”get.prodGetAccountInformationServiceuct-pack-data”:”api\/get\/product-pack-data”,”api.simso”:”api\/get\/sim”,”get.list-service”:”api\/get\/services”,”get.international-service”:”api\/get\/international-service”,”get.list-phone”:”api\/get\/list-phone”,”get.list-phone-mall”:”api\/get\/list-phone-mall”,”get.list-phone-shop”:”api\/get\/list-phone-shop”,”get.list-comment”:”api\/moblie-service\/get-list-comment”,”otp.get”:”api\/get-otp”,”otp.get.contract.mobile”:”api\/get-otp-contract-mobile”,”check.password.strength”:”api\/check-password-strength”,”get.listSlider”:”api\/getslideShows”,”apiMediaOne.getCustomerCodes”:”api\/viettel-plus\/get-customer-codes”,”apiMediaOne.getReservationInfo”:”api\/viettel-plus\/get-reservation-info”,”apiMediaOne.getOtpSendGift”:”api\/viettel-plus\/get-otp-send-gift”,”apiMediaOne.sendGift”:”api\/viettel-plus\/send-gift”,”apiMediaOne.orderReservationCancel”:”api\/viettel-plus\/order-reservation-cancel”,”apiMediaOne.updateOrderReservation”:”api\/viettel-plus\/order-reservation-update”,”apiMediaOne.orderReservationRequest”:”api\/viettel-plus\/order-reservation-request”,”apiMediaOne.getGivedCodeHistory”:”api\/viettel-plus\/get-gived-code-history”,”get.list-category-news”:”api\/get-list-news-category”,”get.area”:”api\/get\/area”,”post-img-changesim”:”api\/change-sim\/get-response-from-api”,”get.api.get-apps-web-home”:”api\/get-apps-web-home”,”payment.online.v2″:”api\/thanh-toan-online-v2″,”money-recharge.advance”:”api\/ungtienMyvt”,”money-recharge.advance-config”:”api\/getUTConfig”,”money-recharge.tranfer-money-fee”:”api\/tranferMoneyFee”,”money-recharge.tranfer-money”:”api\/tranferMoney”,”money-recharge.tranferMoneyHis”:”api\/tranferMoneyHis”,”money-recharge.get-price-ut”:”api\/getPriceUT”,”money-recharge.advance-money-ut”:”api\/advanceMoneyUT”,”maintain.getSupportGuaranteePolicy”:”api\/getSupportGuaranteePolicy”,”maintain.checkPriceDevice”:”api\/checkPriceDevice”,”maintain.checkRepairDevice”:”api\/checkRepairDevice”,”maintain.exprireDevice”:”api\/exprireDevice”,”maintain.guaranteeGetListProvinces”:”api\/diem-bao-hanh\/guaranteeGetListProvinces”,”maintain.getDistrictDependOnProvince”:”api\/diem-bao-hanh\/getDistrictDependOnProvince”,”maintain.getListStores”:”api\/diem-bao-hanh\/getListStores”,”pretopost.getOtpPreToPost”:”api\/getOtpPreToPostV2″,”pretopost.checkOtpPreToPost”:”api\/checkOtpPreToPostV2″,”pretopost.omiGetProductPackage”:”api\/omiGetProductPackage”,”pretopost.omiOrder”:”api\/omiOrderV2″,”search-store.list”:”api\/search-store-v2″,”search-store-nearby.list”:”api\/search-store-nearby”,”managerwifi.otpMultiSignIn”:”api\/otpMultiSignIn”,”managerwifi.getWifiInfo”:”api\/getWifiInfo”,”managerwifi.actionWifi”:”api\/actionWifi”,”user.getPolicyWeb”:”api\/get-policy-web”,”checkDiscountTopup”:”api\/check-discount-topup”,”pretopostmobile.checkValidIsdn”:”api\/checkValidIsdn”,”pretopostmobile.getRecordsPre2Pos”:”api\/getRecordsPre2Pos”,”save-block-sim-info”:”api\/saveBlockSimInfo”,”get.list.normal.sim”:”api\/get-list-sim”,”get.slider-landing-campaign”:”api\/wGetSlideShow-landing-campaign”,”oneid.payment_gateway”:”api\/oneid\/get-voucher-code-web”,”roamingGetCountry”:”api\/roaming-get-list-country”,”roamingGetNetworkInfo”:”api\/roaming-get-network-info”,”roamingGetPackage”:”api\/roaming-get-package”,”vtag.get-banner-vtag”:”api\/vtag\/get-banner-vtag”,”vtag.get-function-vtag”:”api\/vtag\/get-function-vtag”,”vtag.get-object-vtag”:”api\/vtag\/get-object-vtag”,”vtag.get-list-package-vtag”:”api\/vtag\/get-list-package-vtag”,”vtag.get-policy-vtag”:”api\/vtag\/get-policy-vtag”,”xnth.index”:”xnth”,”home-mall”:”tmdt-device”,”viettel-shop.mall”:”tmdt-device-shop”,”mobile.device-detail-v2″:”tmdt-device\/{slug}”,”place.order.product.mall”:”thong-tin-don-hang-san-pham-portal\/{name}\/{id}”,”landingtet-myvt.index”:”event\/{slug}”,”accumulate_points”:”event-myvt\/{programCode?}”,”myvtgift”:”myvt\/tang-qua\/{slug}”,”export-excel-spead”:”export-excel-spead”,”register-partner.getRegisterAgency”:”dang-ky-dai-ly”,”register-partner.getOrderDetails”:”chi-tiet-don-hang”,”viettelplusbirthday.getViettelPlusBirthday”:”viettelplus-birthday”,”landing-page-vinfast.getLandingpageVinfast”:”vinfast”,”checkout.data-package”:”thanh-toan-online-goi-data”,”checkout.data-theFeeVoiceSms”:”thanh-toan-online-goi-thoai”,”banner-qr”:”banner-qr”,”send-gift-data.index”:”tang-goi-cuoc”,”flashsaledata.index”:”chuong-trinh-flash-sale”,”survey.index”:”myviettel\/danh-gia-muc-do-hai-long”,”doi-tac.index”:”doi-tac-viettel\/{id}”,”VerificationAcceptance”:”xnnt”,”vung-phu-viettel”:”vung-phu-viettel”,”list-store-viettel”:”diem-cung-cap-dich-vu-vien-thong-viettel”,”branchinfo.home”:”chi-nhanh\/{slug}”,”branchnews.home”:”bai-viet-chi-nhanh\/{slug}\/{type?}”,”news-chi-nhanh.detail”:”tin-tuc\/chi-nhanh\/{short_name_branch}\/{slug}\/{idNews}”,”sme.home”:”sme”,”sme.news”:”sme-news”,”sme.products”:”giai-phap\/{slug}”,”sme.info-order”:”sme-order\/{code}”,”sme.order-success”:”sme-order-success”,”sme.sInvoice”:”s-invoice”,”sme.vTracking”:”v-tracking”,”sme.voiceBrand”:”voice-brand”,”sme.v-mark”:”v-mark”,”sme.v-gift”:”v-gift”,”sme.v-menu”:”v-menu”,”sme.vbhxh”:”vbhxh”,”sme.viettel-ca”:”viettel-ca”,”sme.sme-info-order-package”:”sme-info-order-package”,”sme.khach-hang-moi”:”sme\/thong-tin-don-hang”,”sme.ekyc”:”ekyc”,”sme.vMarketing”:”v-marketing”,”sme.mcc”:”mcc”,”sme.sipTrunk”:”sip-trunk”,”sme.cameraNd”:”camera-nd”,”sme.vContact”:”v-contact”,”sme.vContract”:”v-contract”,”sme.vESS”:”v-ess”,”sme.vServer”:”v-server”,”sme.vObject”:”v-object”,”sme.cloudCa”:”cloud-ca”,”sme.ceta”:”v-ceta”,”sme.mysign”:”mysign”,”sme.check-connect”:”dau-noi-tu-xa-ca\/{id?}”,”sme.result”:”chi-tiet-don-hang-ca\/{order_id?}”,”voucher.e-voucher”:”urbox\/{voucher_id}\/{voucher_code}”,”spread.index”:”lan-toa”,”spread-internet.index”:”lan-toa\/internet”,”spread-goi-cuoc.index”:”lan-toa\/goi-cuoc”,”spread-internet-truyen-hinh.list”:”lan-toa\/internet-truyenhinh”,”the-game-garena”:”the-game-garena”,”footer-responsive.footerResponsive”:”footer-responsive”,”check-nd49″:”myvt\/check-nd49″,”register-shop”:”dang-ky-nguoi-ban”,”home”:”\/”,”ho-tro-khach-hang.index”:”ho-tro-khach-hang”,”sim.list”:”di-dong\/sim-so”,”mobile.search-services”:”di-dong\/tim-goi-cuoc”,”sim.list-tratruoc”:”di-dong\/sim-so\/tra-truoc”,”sim.list-trasau”:”di-dong\/sim-so\/tra-sau”,”sim.additionalServices”:”dich-vu-kem-theo\/{ch?}”,”sim.cart”:”dat-hang-sim”,”sim.orderInfo”:”thong-tin-don-hang”,”mobile.phone”:”dien-thoai”,”mobile.device”:”thiet-bi”,”mobile.device-detail”:”dien-thoai-thiet-bi\/{slug}”,”installment.order.product”:”tra-gop\/{slug}\/{id}”,”mobile.cart”:”dat-hang-san-pham”,”data.detail”:”di-dong\/goi-data\/{packCode}”,”data.voucher”:”di-dong\/san-uu-dai”,”data.packageApplied”:”di-dong\/goi-cuoc-ap-dung”,”data.packages”:”di-dong\/goi-data”,”data.detailFrame”:”fr\/dt”,”thoai-sms.detailFrame”:”fr\/cs”,”danh-sach-thoai-sms.list”:”di-dong\/goi-thoai-sms”,”chi-tiet-thoai-sms.detail”:”di-dong\/goi-thoai-sms\/{packCode}”,”mobile.services-gtgt”:”di-dong\/dich-vu-vas”,”gtgt.detail”:”di-dong\/dich-vu-vas\/{serviceId}”,”sieu-uu-dai.list”:”di-dong\/sieu-uu-dai-thoai-data”,”sieu-uu-dai.detail”:”di-dong\/sieu-uu-dai-thoai-data\/{packCode}”,”gtgt.detailFrame”:”fr\/vas”,”data.detailFrameBindPhone”:”fr-bp\/dt”,”gtgt.detailFrameBindPhone”:”fr-bp\/vas”,”data.detailFrameBindPhoneParamCode”:”fr-bp-pc\/dt\/{cd}\/{ch}”,”gtgt.detailFrameBindPhoneParamCode”:”fr-bp-pc\/vas\/{cd}\/{ch}”,”internet-truyen-hinh.list”:”internet-truyenhinh”,”customer-info-home.service”:”internet-truyenhinh\/nhap-thong-tin-tai-nha”,”register-fixed-service”:”dich-vu-co-dinh”,”used.service”:”internet-truyenhinh\/da-su-dung”,”detail.service”:”internet-truyenhinh\/goi-cuoc”,”internetdetail.list”:”internet-truyenhinh\/internet”,”tvdetail.list”:”internet-truyenhinh\/truyen-hinh”,”danh-sach-combo.list”:”internet-truyenhinh\/combo”,”register.service-new”:”internet-truyenhinh\/toan-trinh”,”list.service”:”internet-truyenhinh\/toan-trinh\/{type}”,”internettv.detail-ftth”:”internet-truyenhinh\/goi-cuoc\/{slug}”,”frame-register-ftth”:”frame\/dich-vu-co-dinh”,”register.service”:”dat-hang-ftth”,”internettv.register”:”dat-hang-ftth\/{slug}”,”self-care.change-sim”:”doi-sim-4G”,”self-care.request-change-sim”:”yeu-cau-doi-sim”,”self-care.promotion”:”dangky-4g0d”,”tanggoidata.tanggoidata”:”4gchomoinguoi{data_app?}”,”tanggoidata.authen”:”4G\/tang-goi\/authen\/{data?}”,”landing-cdbr.landing-cdbr”:”uu-dai-myviettel”,”wifi_management.index”:”quan-ly-wifi”,”wifi_management.changePassword”:”doi-mat-khau-wifi\/{config}\/{name}”,”viettel-plus.index”:”viettelplus”,”viettel-plus.getOffer”:”viettelplus\/uu-dai”,”viettel-plus.telecomOfferDetail”:”viettelplus\/uu-dai\/uu-dai-vien-thong\/{slug}\/{type}”,”viettel-plus.getPartnerInfo”:”viettelplus\/uu-dai\/thong-tin-doi-tac\/{partner}\/{id}”,”viettel-plus.getVoucherDetail”:”viettelplus\/uu-dai\/chi-tiet-voucher\/{slug}\/{id}”,”introduce”:”viettelplus\/introduce”,”viettel-plus.getIntroductionPage”:”viettelplus\/gioi-thieu”,”viettel-plus.user-manual”:”viettelplus\/user-manual”,”viettel-plus.getPersonalInfo”:”viettelplus\/trang-ca-nhan”,”viettel-plus.getHistoryPointTransaction”:”viettelplus\/trang-ca-nhan\/lich-su-tich-doi-diem”,”viettel-plus.getHistoryOffer”:”viettelplus\/trang-ca-nhan\/lich-su-uu-dai”,”viettel-plus.getOfferAfterLogin”:”viettelplus\/trang-ca-nhan\/kham-pha-uu-dai”,”viettel-plus.getVoucherInfo”:”viettelplus\/trang-ca-nhan\/uu-dai-da-nhan”,”viettel-plus.point-giving”:”viettelplus\/tang-diem”,”viettel_en.index”:”en”,”viettel_en.quality”:”en\/service-quality”,”viettel_en.about”:”en\/about”,”viettel_en.newFeed”:”en\/news”,”viettel_en.detailNewFeed”:”en\/news-detail\/{id}”,”viettelplushome.info”:”en\/viettelplus-home”,”introduce.info”:”en\/viettelplus-introduce”,”redeemPoints.info”:”en\/viettelplus-redeempoint”,”telecomOffers.info”:”en\/viettelplus-offers”,”debt.index”:”xac-nhan-cong-no”,”debt.detail”:”xac-nhan-cong-no\/chi-tiet”,”money.recharge”:”ung-tien”,”momey.transfer”:”chuyen-tien”,”user.mobile_info”:”thong-tin-tai-khoan”,”user.ftth_info”:”thong-tin-co-dinh”,”user.trunking”:”thong-tin-trung-ke”,”news.list”:”tin-tuc”,”news.category”:”tin-tuc\/{category}”,”news.news-detail2″:”tin-tuc\/{news}\/{idNews}”,”news.news-detail”:”tin-tuc\/{category}\/{news}\/{idNews}”,”news.detail”:”tin-tuc\/chi-tiet\/{slug}\/{id_news}”,”ung-dung-so.redirect”:”app\/tra-cuu-don-hang”,”ung-dung-so.list”:”ung-dung-so”,”ung-dung-so.detail”:”ung-dung-so\/{slug}\/{id}”,”ung-dung-so.detail-myviettel”:”app”,”ung-dung-so.detail-myviettel1″:”app1″,”ung-dung-so.detail-myviettel2″:”app2″,”ung-dung-so.detail-myviettel3″:”app3″,”ung-dung-so.detail-myviettel4″:”app4″,”ung-dung-so.detail-myviettel5″:”app5″,”ung-dung-so.detail-myviettel6″:”app6″,”ung-dung-so.detail-myviettel7″:”app7″,”ung-dung-so.detail-myviettel8″:”app8″,”ung-dung-so.detail-myviettel9″:”app9″,”ung-dung-so.detail-myviettel10″:”app10″,”ung-dung-so.detail-myviettel11″:”app11″,”ung-dung-so.detail-myviettel12″:”app12″,”ung-dung-so.detail-myviettel13″:”app13″,”ung-dung-so.detail-myviettel14″:”app14″,”ung-dung-so.detail-myviettel15″:”app15″,”gioi-thieu-viettel.list”:”gioi-thieu-viettel”,”change-password.index”:”doi-mat-khau”,”faq.list”:”ho-tro\/cau-hoi-thuong-gap”,”ho-tro.video-huong-dan”:”video-huong-dan-cskh”,”ho-tro.video-huong-dan-chi-tiet”:”chi-tiet-video\/{id}”,”tra-cuoc.index”:”tra-cuoc”,”tra-cuoc.tra-truoc”:”tra-cuoc-tra-truoc”,”tra-cuoc-theo-thang.index”:”tra-cuoc-tong-hop-tra-sau”,”tra-cuoc.tong-hop”:”tra-cuoc-tong-hop”,”tra-cuoc.theo-thang-1″:”tra-cuoc-theo-thang-1″,”tra-cuoc.theo-thang-2″:”tra-cuoc-theo-thang-2″,”tra-cuoc.co-dinh”:”tra-cuoc-co-dinh”,”tra-cuoc.co-dinh-theo-thang”:”tra-cuoc-co-dinh-theo-thang”,”tra-cuoc.lich-su-nap-the”:”tra-cuoc\/lich-su-nap-tien”,”tra-cuoc.lich-su-thanh-toan”:”tra-cuoc\/lich-su-thanh-toan”,”tra-cuoc.chi-tiet-luu-luong”:”chi-tiet-luu-luong”,”tra-cuoc.lich-su-cuoc-dong-truoc-dat-coc”:”tra-cuoc-dong-truoc-dat-coc”,”tra-cuoc.chuyen-tai-khoan”:”chuyen-tai-khoan”,”tra-cuoc.siptrunk”:”tra-cuoc-sip-trunk”,”tra-cuu-hoa-don-dien-tu.index”:”tra-cuu-hoa-don-dien-tu”,”tra-cuu-hoa-don-dien-tu.detail”:”chi-tiet-hoa-don\/{invoiceNo}\/{issueDate}\/{account}”,”billing.billing”:”hoadondientu”,”billing.detail-billing”:”chi-tiet-hoa-don-ban-hang”,”quan-ly-cuoc-thanh-toan”:”quan-ly-cuoc-thanh-toan”,”tra-cuu-don-hang.index”:”tra-cuu-ma-don-hang”,”tra-cuu-don-hang.detail”:”tra-cuu-ma-don-hang\/chi-tiet”,”self-care.standardized-search”:”self-care\/tra-cuu-chuan-hoa-nd-49″,”goi-cuoc-chinh.index”:”di-dong\/goi-cuoc”,”goi-cuoc-chinh.detail”:”di-dong\/goi-cuoc\/{name}\/{id}”,”thong-tin-thue-bao.index”:”thong-tin-thue-bao”,”auth.register”:”dang-ky”,”auth.forgotPassword”:”quen-mat-khau”,”auth.login”:”dang-nhap”,”oauth.login”:”oauth2\/authorization”,”logout”:”logout”,”logout.oauth”:”oauth2\/logout”,”place.order.product”:”thong-tin-don-hang-san-pham\/{name}\/{id}”,”place.order.sim”:”thong-tin-don-hang-sim”,”place.order”:”thong-tin-don-hang-sim”,”place.order.sim.prepay”:”thong-tin-don-hang-sim-tra-truoc”,”place.order.sim.pospay”:”thong-tin-don-hang-sim-tra-sau”,”commit.place.order”:”hoan-thanh-don-hang-sim”,”account.add”:”them-tai-khoan”,”account.switch”:”doi-tai-khoan”,”nap-the”:”nap-the”,”tra-cuu-the-cao”:”tra-cuu-the-cao”,”oder_device.checking_order”:”kiem-tra-don-hang”,”xoa-loi-nap-the”:”xoa-loi-nap-the”,”maintain.index”:”bao-hanh”,”cua-hang.index”:”cua-hang”,”cua-hang.detail”:”chi-tiet-cua-hang\/{id}”,”viettel-shop.index”:”shop”,”lang.update”:”lang\/{locale}”,”mobile.services-internationals”:”di-dong\/dich-vu-quoc-te”,”feedback”:”gop-y-san-pham-dich-vu”,”changesim.changeSimIndex”:”doi-sim”,”user.terms-use”:”dieu-khoan-su-dung”,”flashsale.index”:”myvt\/khuyen-mai\/{flashsaleId}”,”flashsale.regisPackSale”:”myvt\/dang-ky-goi-khuyen-mai”,”flashsale.authFlashSale”:”myvt\/authFlashSale”,”check-info.index”:”tra-cuu-thong-tin-thue-bao”,”list-store”:”diem-cung-cap-dich-vu-vien-thong”,”get-district”:”get-district”,”get-store”:”get-store”,”vung-phu”:”vung-phu”,”SwitchToPostpay.Index”:”chuyentrasau”,”flc”:”flc”,”bao-cao-don-hang”:”bao-cao-don-hang”,”report-order-export-excel”:”report-order-export-excel”,”xnhd”:”xnhd”,”my-kid.index”:”my-kid”,”du-lich.index”:”he\/dulich”,”du-lich.detail”:”he\/dulich\/{slug}”,”camera.index”:”homecamera”,”home-wifi.index”:”home-wifi”,”service-quality.code-private”:”chat-luong-dich-vu\/ma-so-ca-nhan”,”service-quality.service-telecom”:”chat-luong-dich-vu\/hop-dong-dich-vu-vien-thong”,”service-quality.register-prepaid”:”chat-luong-dich-vu\/dang-ky-thong-tin-tra-truoc”,”service-quality.network-procedure”:”chat-luong-dich-vu\/thu-tuc-hoa-mang”,”service-quality.service-manage”:”chat-luong-dich-vu\/quan-ly-chat-luong-dich-vu”,”service-quality.network-report”:”chat-luong-dich-vu\/tiep-nhan-an-toan-thong-tin”,”mobile.services”:”di-dong”,”vcar.index”:”vcar”,”covid.index”:”vaccine-covid-19″,”searchhotkeyword.index”:”search-hot-keyword”,”nap-tien-qua-tai-khoan-ngan-hang”:”nap-tien-qua-tai-khoan-ngan-hang”,”webview-checkout.index”:”partner-checkout”,”webview-checkout-myviettel.index”:”checkout”,”contact-viettel”:”tro-thanh-doi-tac\/{is_app?}”,”givePackageWomanDay”:”km83″,”searchroaming.index”:”tra-cuu-roaming”,”applewatch.index”:”applewatch”,”google.index”:”google”,”changenetwork.home”:”chuyenmanggiuso\/{ch?}”,”changenetwork.register”:”chuyenmanggiuso\/nhap-so”,”changenetwork.choosePackage”:”chuyenmanggiuso\/chon-goi-cuoc”,”changenetwork.inputInfomation”:”chuyenmanggiuso\/nhap-thong-tin”,”changenetwork.confirm”:”chuyenmanggiuso\/xac-nhan”,”changenetwork.condition”:”chuyenmanggiuso\/dieu-kien”,”changenetwork.preferential”:”chuyenmanggiuso\/the-le-uu-dai”,”changenetwork.lookups”:”chuyenmanggiuso\/tra-cuu”,”reportmerchant.index”:”merchant\/bao-cao”,”reportmerchant.login”:”merchant\/login”,”reportmerchant.logout”:”merchant\/logout”,”reportmerchant.forgotpasswordcapcha”:”merchant\/forgot-password-capcha”,”reportmerchant.forgotpasswordnew”:”merchant\/forgot-password-new”,”reportmerchant.changepasssuccess”:”merchant\/change-password-success”,”report-merchant-export-excel”:”merchant\/report-merchant-export-excel”,”landing”:”landing\/{slug}”,”landing-page”:”landing-page\/{slug}”,”landing-page-all”:”landing-page\/all\/{slug}\/{type?}”,”digitalChange”:”chuyentrasauonline”,”prepayOnline”:”capnhatthongtin\/{data}”,”paymentOnline”:”pay”,”dontReceiveAds”:”tra-cuu-quang-cao{data_app?}”,”buy-sim-online”:”mua-sim-online”,”moi-chuyen-tra-sau”:”moi-chuyen-tra-sau”,”get.redirectNodata”:”redirect-nodata”,”landingDynamic”:”km\/{slug}”,”register.sim”:”dang-ky-sim-so”,”register.fixline”:”dang-ky-dich-vu-co-dinh”,”standard.index”:”chuan-hoa-thong-tin”,”register.info”:”dang-ky-thong-tin-khach-hang”,”international.service”:”di-dong\/thoai-quoc-te”,”oneid.payment_gateway_result”:”oneid\/payment-gateway-result”,”oneid.payment_gateway_checkout”:”oneid\/payment-gateway-checkout”,”vtag.index”:”vtag”,”change.limit”:”thay-doi-han-muc”,”internet.enterprise”:”internet-doanh-nghiep”,”change.info”:”thay-doi-giay-to”,”get.shortlinkv2″:”s\/{otherLinks?}”,”get-dkkhnn”:”dang-ky-thong-tin”,”post-dkkhnn”:”get-response-from-api”,”step2″:”cap-nhat-thong-tin”,”getSettingNoneToken”:”get-setting-none-token”,”updateInfo”:”cap-nhat-thong-tin”,”listSim”:”danh-sach-sim-khdl”,”getDataSim”:”search-sim-khdl”,”listLandingTouristPackage”:”goi-cuoc-khdl”,”setLandingTouristPackage”:”chon-goi-cuoc-khdl”,”registerInfoOrder”:”registerInfoOrder”}};
</script>
<script src=”https://viettel.vn/js/jquery-3.4.1.js“></script>
<script src=”https://viettel.vn/js/jquery.min.js“></script>
<script src=”https://viettel.vn/js/qrcode/qrcode.min.js“></script>
<script src=”/js/app.js“></script>
<script src=”https://viettel.vn/js/custom.js?v=1.1“></script>
<script src=”https://viettel.vn/js/tracking/interaction.js“></script>
<link rel=”stylesheethref=”https://viettel.vn/css/change-sim-ttc.css“>
<script src=”https://viettel.vn/js/toast-login.js“></script>
<script src=”https://viettel.vn/js/jquery.modal.min.js“></script>
<script src=”https://viettel.vn/sw.js“></script>
<script>
var params = {
“et”: “pageview”,
“ec”: “page_tra_chu”,
“dt”: “Trang chủ”,
};
eventLog(params);
</script>
<script>
function activeLogin() {
Event.fire(‘openLoginPopup’);
$(‘#popupSignIn input’).first().focus();
}
function activeSignUp() {
Event.fire(‘openRegisterPopup’);
$(‘#popupSignUp input’).first().focus();
}
</script>
<script src=”https://viettel.vn/js/search/searchhome.js“></script>
<script>
</script>
<script type=”application/javascript“>
var urlLogin = “https://viettel.vn/dang-nhap”;
var routeHome = “https://viettel.vn”;
var typeUser = ”;
var phone_number = ”;
var anonymousId = “”;
</script>
<script src=”https://viettel.vn/js/chatbot/chatbot-module.js“></script>
<script type=”application/javascript“>
$(“#checklogking_user_info”).click(function(){
var params = {
“et”: “button-click”,
“ec”: “click_name_user_info”,
“dt”: “xem thông tin tài khoản click tên kh”,
};
eventLog(params);
});
$(“#checklogking_click_tk_goc”).click(function(){
var params = {
“et”: “button-click”,
“ec”: “click_tk_goc”,
“dt”: “xem thông tin tài khoản click tài khoản gốc”,
};
eventLog(params);
});
</script>
<script src=”https://viettel.vn/survey/iframeResizer.min.js“></script>
<script type=”text/javascript“>
iFrameResize({
log : false, // Desable console logging
checkOrigin : false,
resizedCallback : function(messageData){ // Callback fn when resize is received
$(‘#survey-form’).height(messageData.height);
},
});
</script>
<script>
$(‘.has-sub’).click(function(){
$(‘.has-sub’).toggleClass(‘active’);
})
</script>
</body>
</html>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *